Termeni si Conditii

1. Dispoziții generale

 

Acești Termeni și condiții de utilizare reglementează drepturile și obligațiile părților contractante care rezultă din contractul de cumpărare încheiat între vânzătorul Tradeside s.r.o., Na Piesku 17, 82105 Bratislava, Slovakia, CUI: 52023681, Registrul comerțului a Judecătoriei din Bratislava I, inserția numărul: 132678/B (denumit în continuare “vânzător”) și cumpărătorul, al cărui obiect este cumpărarea și vânzarea bunurilor pe site-ul vânzătorului.

 

Detaliile de contact ale vânzătorului:
Tradeside s.r.o.
Na Piesku 17
82105 Bratislava
Slovakia
CUI: 52023681
TVA: SK2120874899

Registrul comerțului a Judecătoriei din Bratislava I, inserția numărul: 132678/B

 

Funcționare:

Košická 49, 82108 Bratislava, Slovakia
Telefon: ‭+421 903 609 369‬
Email: info@aniballshop.ro

 

 • Acești termeni și condiții de utilizare, valabile în ziua încheierii contractului de achiziție sunt parte integrantă a contractului de cumpărare.
 • În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract de achiziție în scris în care sunt de acord cu termenii diferiți de aceste condiții, prevederile contractului de cumpărare vor fi înaintea acestor condiții. Astfel convenite termeni și condiții nu trebuie să contravină altor reglementări legale (timp mai scurt pentru returnarea bunurilor, perioada de garanție etc.)
 • Contract auxiliar înseamnă un contract prin care consumatorul obține bunurile sau serviciile legate de obiectul contractului de cumpărare atunci când bunurile sunt livrate sau un serviciu furnizat de vânzător sau de o parte terță pe baza unui acord între partea terță respectivă și comerciant.
 • Prețul de achiziție afișat pentru bunurile de pe site-ul web exploatat de vânzător include și taxa din valoarea adăugată la suma determinată de reglementările legale în vigoare ale Republicii Slovace. Nu include prețul pentru transport de mărfuri sau alte servicii opționale. Toate reducerile sunt valabile până când stocurile sunt epuizate, dacă nu se specifică altfel pentru un anumit produs.
 • Vânzătorul își rezervă dreptul de a ajusta prețul bunurilor oricând, pe orice site operat de către vânzător. Modificarea prețului mărfurilor nu se aplică contractelor de achiziție încheiate înainte de modificarea prețului, indiferent de faptul că mărfurile nu au fost încă livrate
 • În cazul în care vânzătorul nu își îndeplinește obligațiile menționate în legislația aplicabilă a Republicii Slovace sau a Comunităților Europene sau în aceste termeni și condiții, cumpărătorul își poate exercita dreptul față de vânzător prin intermediul instanței competente.

2. Metoda de încheiere a contractului de cumpărare

 
 • Propunerea de încheiere a contractului de cumpărare se transmite de către cumpărător vânzătorului sub forma unui formular completat și trimis pe site-ul vânzătorului căruia i-a trimis o cerere de încheiere a contractului de cumpărare pentru transferul de proprietate asupra bunurilor marcate de cumpărător la prețul de achiziție și în condițiile enunțate în această comandă  (în continuare doar ” comanda “).
 • După trimiterea comenzii, cumpărătorul va primi în mod automat o notificare la adresa lui de e-mail, despre primirea comenzii în sistemul electronic al vânzătorului (denumit în continuare “confirmare de livrare a comenzii”). La adresa de e-mail a cumpărătorului pot fi trimise, dacă este necesar și alte informații suplimentare cu privire la comandă.
 • Confirmarea livrării conține informația că vânzătorul a primit comanda nu reprezintă acceptarea propuneri de încheiere a unui contract de cumpărare.
 • Vânzătorul va trimite o notificare cumpărătorului la adresa lui de e-mail, despre acceptarea comenzii (în continuare doar ” acceptarea comenzii “). Acceptarea comenzii conține informații privind denumirea și specificațiile mărfurilor a căror vânzare face obiectul unui contract de vânzare, detaliile prețului mărfurilor și / sau ale altor servicii, indicarea perioadei de livrare anticipate, denumirea și informațiile privind locația unde urmează să fie mărfurile furnizate, prețul, condițiile, modalitatea și data livrării mărfurilor la punctul de livrare agreat de cumpărător, detalii despre vânzător (denumirea firmei, sediul, CUI, numărul de înregistrare în registrul comerțului etc.) și alte date necesare.
 • Contractul de cumpărare se încheie prin livrarea acceptării comenzii în formă electronică sau scrisă către cumpărător.
 • Vânzătorul, în mod clar, inteligibil și inconfundabil, a informat cumpărătorul înainte de a trimte comanda în legătură cu principalele caracteristici ale mărfurilor sau natura serviciului, informații precontractuale referitoare la reclamație, plată, comerciant, transport și despre alte condiții așa, că:
 • despre caracteristicile principale ale bunurilor sau natura serviciului în limita mijloacelor de comunicare utilizate și a bunurilor sau serviciilor, se informează  în magazinul electronic al vânzătorului,
 • despre numele firmei și sediul vânzătorului să se informeze pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului și în art. 1 acestori termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre numărul de telefon al vânzătorului și despre alte detalii relevante pentru contactul cumpărătorului cu vânzătorul, în special adresa de e-mail a acestuia și numărul de fax, dacă le are, sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului și în art. 1 acestori termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre adresa vânzătorului unde cumpărătorul poate solicita reclamarea bunurilor sau serviciilor, să depuneți o plângere sau o propunere a informat în art. 1 acestori termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre prețul total al bunurilor sau al serviciilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate celelalte impozite sau dacă, având în vedere natura produselor sau serviciilor, prețul nu poate fi determinat dinainte, modul în care acesta este calculat și costul transportului, livrărarea, și taxele poștale și alte costuri și taxe sau dacă aceste costuri și taxe nu pot fi determinate dinainte, de faptul că cumpărătorul va fi obligat să le plătească a informat pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre termenele de plată, termenele de livrare, perioada în care vânzătorul se angajează să livreze bunuri sau să furnizeze un serviciu, informații privind procedurile de aplicare și tratarea reclamațiilor, plângeriilor și sugestiilor cumpărătorului, a informat în articolele relevante acestori termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre informațiile privind dreptul cumpărătorului de a se retrage din contractul de cumpărare, condițiile, termenul și procedura de exercitare a dreptului de retragere a informat în art. 10 acestori termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre furnizarea formularului de retragere din contractul de cumpărare a informat
 • în art. 10 în anexa acestor termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului; vânzătorul a furnizat de asemenea formularul de retragere din contractul de cumpărare în atașamentul acestor termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului
 • despre informația că, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, va suporta costurile aferente returnării bunurilor către vânzător în conformitate cu § 10 alin. 3 din Legea nr. 102/2014 privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în baza contractului încheiat la distanță sau contactului încheiat în afara spațiului comercial al vânzătorului și despre schimbarea și modificarea a anumitor legi (denumit în continuare “Legea privind protecția consumatorilor privind vânzarea la distanță”) și dacă se retrage din contractul de cumpărare și costul de returnare a bunurilor, care, prin natura lor, nu pot fi returnate prin poștă a informat în art.  10 acestor termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre obligația cumpărătorului de a plăti vânzătorului prețul pentru serviciul furnizat conform art. 10 alin. 5. Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță, dacă cumpărătorul se retrage din contract, despre serviciile după, ce a dat vânzătorului consimțământul explicit în conformitate cu art. 4 alin. 6 Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță a informat în art. 10 acestor termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre circumstanțele în care cumpărătorul își pierde dreptul de a se retrage din contract a informat în art. 10 acestor termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre instrucțiunile privind răspunderea vânzătorului pentru defectele de bunuri sau servicii conform prevederilor § 622 și 623 din Codul civil a informat în art. 8 acestor termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre existența și detaliile garanției furnizate de fabricant sau vânzător în conformitate cu principii mai stricte decât cele prevăzute în § 502 din Codul civil, în cazul în care este furnizat de producător sau vânzător, precum și informații privind existența și condițiile de asistență și serviciile furnizate cumpărătorului după vânzarea bunurilor sau furnizarea serviciului, în cazul în care această asistență este furnizată a informat pe pagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului și art. 9 acestor termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre existența codurilor de conduită relevante pe care vânzătorul și-a asumat să le respecte și despre modul în care acesta poate să se familiarizeze cu acestea sau să obțină formularea acestora a informat pe pagina corespunzătoare a catalogul relevant al e-shop-ului vânzătorului.
 • despre durata contractului în cazul unui contract pe durată determinată; în cazul unui contract încheiat pe durată nedeterminată sau în cazul unui contract care își extinde automat valabilitatea, și informația privind termenele de încetare a contractului a informat pe pagina corespunzătoare a catalogului relevant al e-shop-ului vânzătorului și în acești termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre durata minimă a obligațiilor cumpărătorului conform contractului de cumpărare, dacă din contractul de cumpărare cumpărătorul are un astfel de angajament a informat pe pagina corespunzătoare a catalogul relevant al e-shop-ului vânzătorului și în acești termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre obligația cumpărătorului de a plăti un avans sau de a furniza o altă garanție financiară la cererea vânzătorului și despre condițiile care reglementează furnizarea acestuia, dacă din contractul de cumpărare rezultă un astfel de angajament a informat pe pagina corespunzătoare a catalogului relevant al e-shop-ului vânzătorului și în acești termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre funcționalitatea, inclusiv despre măsurile de protecție a garanțiile tehnice pentru a asigura conținutul electronic, dacă caz a informat pe pagina corespunzătoare a catalogului relevant al e-shop-ului vânzătorului și în acești termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre compatibilitatea conținutului electronic cu hardware-ul și software-ul despre care vânzătorul știe sau care se presupune că ar trebui să știe, dacă este cazul a informat pe pagina corespunzătoare a catalogului relevant al e-shop-ului vânzătorului și în acești termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre posibilitatea și modalitățile de soluționare a litigiilor printr-o soluționare extrajudiciară printr-un sistem alternativ de soluționare a litigiilor dacă vânzătorul s-a angajat să utilizeze acest sistem a informat pe pagina corespunzătoare a catalogului relevant al e-shop-ului vânzătorului și în acești termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre procedurile necesare pentru încheierea contractului de cumpărare, veți găsi descrierea acestora în acești termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre faptul că contractul de cumpărare va fi stocat în formă electronică la vânzător și va fi pus la dispoziția cumpărătorului după ce cumpărătorul solicită în scris a informat pe pagina corespunzătoare a catalogului relevant al e-shop-ului vânzătorului și în acești termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului,
 • despre limbajul oferit pentru încheierea contractului este limba română a informat pe pagina corespunzătoare a catalogului relevant al e-shop-ului vânzătorului și în acești termeni și condiții, care sunt plasați pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului
 • Dacă vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația privind plata taxelor suplimentare sau alte costuri în conformitate cu punctul 2.6. lit. e)acestor termeni şi condiţii sau nu a respectat obligația de informare privind costul de returnare a mărfurilor conform punctului 2.6. lit. i) acestor termeni şi condiţii, cumpărătorul nu este obligat să plătească aceste costuri sau taxe suplimentare.

3. Drepturile și obligațiile vânzătorului

 • Vânzătorul este obligat:
 • să livreze pe baza unei comenzi confirmate prin acceptarea bunurilor cumpărătorului în cantitatea, calitatea și timpul convenite și să o împacheteze sau să o echipeze pentru transport în modul necesar pentru păstrarea și protecția acestuia,
 • să se asigure că bunurile livrate respectă reglementările legale în vigoare ale SR
 • imediat după încheierea contractului de cumpărare, dar cel târziu cu livrarea bunurilor, să ofere cumpărătorului o confirmare a încheierii contractului de cumpărare pe un suport durabil, de exemplu prin intermediul unui e-mail. Confirmarea trebuie să conțină toate informațiile enumerate la punctul 2.6. inclusiv formularul de retragere din contractul de cumpărare.
 • să predea cumpărătorului cel mai târziu împreună cu mărfurile în formă scrisă sau electronică toate documentele necesare pentru preluarea și utilizarea mărfurilor și alte documente prevăzute de legislația slovacă aplicabilă (manuale în limba slovacă, certificat de garanție, aviz de livrare, document fiscal).
 • Vânzătorul are dreptul la plata corectă și la timp a prețului de achiziție de la cumpărător pentru bunurile.
 • Dacă din cauza stocului epuizat sau a indisponibilitatea bunurilor vânzătorul nu poate livra bunurile cumpărătorului în termenul specificat în contractul de cumpărare sau determinat de acești termeni și condiții sau pentru un preț convenit de cumpărare, vânzătorul este obligat să ofere cumpărătorului compensație sau o opțiune pentru cumpărător să se retragă din contractul de cumpărare (stornarea comenzi). Puteți să vă retrageți dintr-un contract de cumpărare sau să anulați o comandă prin trimiterea unui e-mail către cumpărător. În cazul în care cumpărătorul a plătit deja prețul de cumpărare sau o parte a acestuia, vânzătorul va restitui prețul de achiziție deja plătit sau o parte din acesta în termen de 14 zile de la data livrării e-mailului pentru retragerea din contractul de cumpărare sau, anularea unei comenzi către cumpărător pe un cont desemnat, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. În cazul în care cumpărătorul într-o perioadă rezonabilă nu acceptă compensația oferită de vânzător și nu se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și dacă cumpărătorul a plătit deja prețul de cumpărare sau o parte a acestuia, vânzătorul este obligat să restituie prețul de cumpărare deja plătit sau o parte din acesta în termen de 14 zile de la data livrării retragerii din contractul de cumpărare către cumpărător.

4. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

 • Cumpărătorul a fost informat de către vânzător despre faptul că este obligat să plătească prețul comenzii
 • Cumpărătorul este obligat:
 • să prelueze bunurile comandate și livrate,
 • să plătească vânzătorului prețul convenit de cumpărare în perioada de scadență convenită, inclusiv costul livrării bunurilor,
 • să confirme în nota de livrare preluarea mărfurilor prin semnătura proprie sau prin semnătura persoanei autorizate.
 • Cumpărătorul are dreptul să-i fie livrate mărfurile în cantitate, calitate, timp și loc convenite de părți.

5. Termenii de livrare și de plată

 • Disponibilitatea a bunurilor cu termenul de expediere este indicat pe fiecare produs  pe pagina electronică a magazinului online.
 • În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul în contractul de cumpărare au convenit altfel, vânzătorul este obligat să livreze bunurile cumpărătorului fără întârziere, nu mai târziu de 30 de zile de la data contractului de cumpărare. În cazul în care vânzătorul nu își îndeplinește obligația de a livra bunurile în termenul specificat în prima propoziție, cumpărătorul îl va îndemna să livreze bunurile într-o perioadă suplimentară rezonabilă.
 • În cazul în care vânzătorul nu livrează bunurile în această perioadă suplimentară rezonabilă, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract.
 • Vânzătorul are dreptul de a cere cumpărătorului să preia mărfurile și înainte de termenul de livrare a mărfurilor convenite în contract.
 • Afișarea colorată a mărfurilor pe monitor nu trebuie să corespundă exact culorilor reale pe care cumpărătorul le va vedea în realitate. Afișarea nuanțelor de culoare depinde, printre altele, de calitatea monitorului respectiv. a altui dispozitiv de afișare folosit.
 • Cumpărătorul este obligat să preia bunurile în locul în care vânzătorul sau agentul său însărcinat cu livrarea bunurilor și cumpărătorul au convenit în contractul de cumpărare sau în alt mod înainte de livrarea bunurilor (denumită în continuare “Locația”). Cumpărătorul este obligat să preia bunurile în termenul stabilit de vânzător sau de agentul său pentru livrarea bunurilor, după cum au convenit în contractul de cumpărare sau în alt mod înainte de livrarea bunurilor (“Intervalul de timp”).
 • În cazul în care vânzătorul livrează bunurile către cumpărător la Locul și în Intervalul de timp, cumpărătorul este obligat să preia mărfurile personal sau să se asigure că mărfurile sunt preluate de persoana autorizată în cazul absenței de a prelua bunurile și de a semna un protocol privind prețul de achiziție, livrarea bunurilor și preluarea bunurilor. A treia persoană împuternicită înainte de a prelua mărfurile este obligată să prezinte vânzătorului o copie a acceptării comenzii.
 • Mărfurile sunt considerate livrate și preluate în momentul livrării bunurilor către cumpărător. Livrarea bunurilor către cumpărător se înțelege livrarea bunurilor la Locul unde vor fi preluate de către cumpărător sau de către o terță parte autorizată de cumpărător și semnarea protocolului a prețului de achiziție și livrarea și înmânarea bunurilor către cumpărător sau către o terță parte autorizată de cumpărător.
 • În cazul în care este necesar să se repete livrarea de bunuri din cauza absenței cumpărătorului la Locul și Ora stabilită sau dacă cumpărătorul nu preia bunurile în termen de 7 zile de la expirarea termenului, vânzătorul este îndreptățit să solicite despăgubiri, suma costurilor reale ale unei încercări de livrare nereușite a bunurilor la Locul stabilit
 • Contractul de cumpărare este încheiat cu condiția retrageri din contact în cazul în care cumpărătorul nu va plăti vânzătorului prețul de achiziție convenit în conformitate cu punctul 4.2 acestor termeni și condiții în termen de 15 zile de la înștiințarea vânzătorului de a-și prelua mărfurile, contractul va fi anulat, părțile contractante își vor returna sau își vor înlocui toată contravaloare primită și vânzătorul dobândește dreptul de a dispune liber de bunurile comandate.
 • Cumpărătorul este îndreptăţit de a verifica bunurile și ambalajul acestora imediat după livrare în prezența reprezentantului vânzătorului.
 • În cazul în care se constată că mărfurile sunt defecte și / sau dacă coletul nu este complet (număr mai mic de bucăți de mărfuri sau lipsesc mărfurile comandate), reprezentantul vânzătorului este obligat să permită cumpărătorului să facă o evidență a amplorii și naturii defectelor mărfurilor, a căror exactitate este confirmată de reprezentantul vânzătorului. Pe baza unei astfel de liste furnizate vânzătorului, cumpărătorul poate ulterior să refuze să preia livrarea mărfurilor defecte sau să confirme livrarea mărfurilor defecte și, ulterior conform art.8 acestor termeni și condiții să reclame bunurile defecte vânzătorului sau ale persoanei desemnate. În cazul în care cumpărătorul refuză să preia livrarea mărfurilor defecte, toate costurile suportate de returnare a bunurilor către vânzător sunt suportate de vânzător.
 • Cumpărătorul are dreptul în cazul în care vânzătorul nu livrează bunurile în termenul specificat la punctul 5.2. acestor termeni și condiții să se retragă din contractul de cumpărare și vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului o parte a prețului de cumpărare plătit deja în termen de 14 zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare prin transfer bancar la contul bancar al cumpărătorului desemnat de cumpărător.
 • Prețul de transport se percepe astfel:
 • pentru bunuri în valoare de peste 100 de euro sau mai mult transportul este gratis.
 • pentru bunuri în valoare de 99 de euro sau mai puțin prețul de transport este de 4,9 euro. Prețul include TVA.
 • preluarea bunurilor este gratuit
 • Compania Tradeside s.r.o. nu percepe taxe pentru ambalare. Este inclus în preț.

6. Prețul de achiziție

 • Prețul de achiziție pentru bunurile convenite în contractul de cumpărare între vânzător și cumpărător este indicat în acceptarea comenzii (denumită în continuare “prețul de achiziție”). În cazul în care prețul de cumpărare indicat la primirea comenzii depășește prețul pentru bunurile identice incluse în oferta de comerț electronic în momentul trimiterii comenzii către cumpărător, vânzătorul va transmite un mesaj electronic cumpărătorului cu informații despre oferta noului preț de achiziție la o sumă diferită, considerată propunerea vânzătorului de închiderea noului contract de cumpărare, care trebuie confirmat explicit de către cumpărător prin e-mail sau în scris, astfel încât să fie încheiat contractul valabil de cumpărare.
 • Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție, inclusiv costurile de livrare a bunurilor, respectiv. prin cardul de credit la preluarea personală, ramburs la locul de livrare a bunurilor sau prin transfer bancar în contul vânzătorului specificat în acceptarea comenzii sau pe site-ul vânzătorului înainte de a prelua mărfurile.
 • În cazul în care cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de achiziție prin transfer fără numerar, data plăți se consideră ziua în care întregul preț de cumpărare a fost creditat în contul vânzătorului.
 • Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție pentru bunurile convenite în termenul specificat în contractului de cumpărare, însă cel mai târziu în momentul preluări bunurilor.
 • În cazul în care cumpărătorul nu plătește vânzătorului întregul preț de achiziție până în momentul livrarări mărfurilor la Locul stabilit și părțile nu au convenit să plătească prețul de cumpărare pentru bunuri în rate, vânzătorul are dreptul de a reține livrarea mărfurilor către cumpărător.
 • Costurile aferente livrării și montării nu sunt incluse în prețul de cumpărare, iar vânzătorul nu este obligat să furnizeze astfel de servicii cumpărătorului.

7. Achiziționarea proprietăți și trecerea pericolului de deteriorare a bunurilor

 • Prin preluarea mărfurilor la locul convenit, dreptul de proprietate asupra bunurilor se transmite cumpărătorului. Cumpărătorul care nu îndeplinește definiția consumatorului prevăzută în § 2 li. a) din Legea nr. 250/2007 privind protecția consumatorului și modificarea Legii Consiliului Național slovac nr. 372/1990 privind infracțiunile, astfel cum a fost modificată (denumită în continuare “Legea”), dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor până la plata integrală a întregului preț de achiziție pentru bunuri.
 • Riscul de deteriorare a bunurilor se transmite cumpărătorului în momentul cănd cumpărătorul sau o terță parte autorizată de cumpărător preia bunurile de la vânzător sau de la agentul său însărcinat să livrareze bunurile sau dacă nu face acest lucru din timp, în momentul în care vânzătorul permite cumpărătorului să dispună de bunuri și cumpărătorul nu le preluează.

8. Procedura de reclamație (răspundere pentru deteriorări, garanție, reclamații)

 • Dacă există un defect al bunurilor care poate fi eliminat, cumpărătorul are dreptul să-i fie înlăturat defectul gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate.
 • Cumpărătorul poate solicita înlocuirea mărfurilor în loc să-i fie eliminat defectul, sau în cazul în care defectul se referă numai la o parte din bunuri, înlocuirea pieselor dacă prin acestea vânzătorul nu suportă costuri disproporționate în raport cu prețul mărfurilor sau cu gravitatea defectului
 • Vânzătorul poate înlocui întotdeauna mărfurile defecte, în loc să elimine defectul, dacă nu cauzează cumpărătorului dificultăți serioase.
 • În cazul unui defect al mărfurilor care nu poate fi îndepărtat și care împiedică utilizarea corectă a mărfurilor ca un lucru fără defecte, cumpărătorul are dreptul de a face schimb de mărfuri sau are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare. Aceleași drepturi se aplică cumpărătorului dacă acestea sunt defecte care poate fi remediate dar dacă cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător produsul pentru defecte recurente sau pentru un număr mare de defecte.
 • Dacă există alte defecte care nu pot fi îndepărtate, cumpărătorul este îndreptățit să obțină o reducere din prețul bunurilor.
 • Vânzătorul a familiarizat cumpărătorul cu privire la drepturile sale în conformitate cu prevederile din constituție § 622 din Codul civil (punctul 8.1. până la 8.3. acestor termeni și condiții) și drepturile care decurg din constituție § 623 din Codul civil (punctul 8.4. până la 8.5. acestor termeni și condiții) prin plasarea acestor termeni și condiții pe subpagina corespunzătoare a magazinului electronic al vânzătorului și cumpărătorul să aibă posibilitatea de a le citi înainte de a expedia comanda.
 • Vânzătorul este răspunzător pentru defectele mărfurilor în conformitate cu legislaţia naţională slovacă în vigoare a și cumpărătorul este obligat să aplice reclamația vânzătorului sau persoanei desemnate. Informațiile despre persoanele desemnate și punctele de service pentru servicii de garanţie și postgaranţie sunt enumerate în partea din spate a cardului de garanție sau furnizate de către vânzător cumpărătorului, la cerere, prin telefon sau e-mail.
 • Pentru rezolvarea reclamațiilor se aplică regulamentul de reclamații valid al vânzătorului, art. 8 acestor termeni și condiții. Cumpărătorul a fost bine informat în mod corespunzător cu privire la procedura de reclamație, modul de reclamție a bunurilor inclusiv despre locul unde poate revendica reclamația și despre exercitarea defectelor în garanție în conformitate cu § 18 art. Din Lege înainte de încheierea contractului de cumpărare prin plasarea acestor termeni în sub-pagina magazinului electronic al vânzătorului, iar cumpărătorul a avut ocazia să le citească înainte de a trimite comanda.
 • Procedura de reclamație se referă la bunurile achiziționate de către cumpărător din magazinul electronic al vânzătorului de pe site-ul web al vânzătorului.
 • Cumpărătorul are dreptul de a solicita despăgubiri vânzătorului pentru defectarea mărfurilor în ceea ce privește numai mărfurile defecte, pentru care este responsabil producătorul, furnizorul sau vânzătorul.
 • În cazul în care mărfurile sunt defecte, cumpărătorul are dreptul de a depune o reclamaţie la sediul vânzătorului în conformitate cu § 18 art. 2 din Lege, prin livrarea bunurilor la sediul vânzătorului și livrează vânzătorului exprimarea voinței cumpărătorului de a-și exercita dreptul conform punctelor 8.1. până 8.5. acestor termeni și condiții (denumit în continuare „Notificarea privind aplicarea reclamației“)
 • de exemplu sub forma unui formular completat pentru aplicarea reclamației, care este plasat în sub-pagina magazinului electronic al vânzătorului, iar cumpărătorul. Vânzătorul recomandă să asigurați bunurile care urmează să le trimiteți la reclamații. Coletele trimise ramburs vânzătorul nu le va prelua. Cumpărătorul este obligat să declare toate informațiile necesare în Notificarea privind aplicarea reclamației, în special să precizie tipul și amploarea defectului bunurilor; cumpărătorul de asemenea va preciza, care dintre drepturile sale conform § 622 și 633 din Codul civil se aplică. Cumpărătorul are dreptul să depună o plângere și persoanei autorizate de producătorul mărfurilor pentru a efectua reparații în garanție (denumită în continuare “persoana desemnată”). Lista persoanelor desemnate este inclusă în cardul de garanție sau este trimisă cumpărătorului la cererea de către vânzător.
 • Reclamația privind produsele care poate fi livrate vânzătorului începe în ziua în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 • primirea Notificări privind aplicarea reklamației vânzătorului,
 • livrarea bunurilor reclamate de cumpărător vânzătorului sau persoanei desemnate,
 • livrarea codurilor de acces, a parolelor etc. vânzătorului, în cazul în care aceste date sunt necesare pentru buna gestionare a cererii.
 • Dacă obiectul reclamației este un produs care nu poate fi livrat vânzătorului în mod obiectiv sau este încorporat ferm, cumpărătorul este, pe lângă îndeplinirea condițiilor de la punctele 8.12 lit.  a) și c) acestori termeni și condiții este obligat să ofere toată asistența necesară vânzătorului sau unei părți terțe desemnate de vânzător pentru a efectua inspecția bunurilor revendicate. Procedura de reclamație privind bunurile care nu pot fi livrate în mod obiectiv vânzătorului sau care este ferm încorporat începe în ziua în care s-a efectua inspecția bunurilor în conformitate cu prima propoziție. Cu toate acestea, în cazul în care vânzătorul sau o terță parte desemnată de acesta, în ciuda cooperării necesare furnizate de cumpărător, nu asigură efectuarea inspecției într-un timp rezonabil, cel mai târziu în 10 zile din momentul livrări Notificării privind aplicarea reclamației vânzătorului, procedura de reclamație începe de la data livrării notificării privind aplicarea reclamației vânzătorului.
 • Vânzătorul sau persoana desemnată eliberează cumpărătorului o adeverință care confirmă reclamarea bunurile în forma adecvată aleasă de vânzător, de exemplu prin e-mail sau în formă scrisă, în care este obligat să identifice cu exactitate defectele mărfurilor reclamate și, din nou, să informeze consumatorul cu privire la drepturile sale în conformitate cu punctele 8.1. până 8.3. acestor termeni și condiții (dispoziţii § 622 din Codul civil) și despre drepturile, care îi rezultă din punctele  8.4. până 8.5. acestor termeni și condiții (dispoziţii § 623 din Codul civil). În cazul în care o reclamație este solicitată prin intermediul unei comunicări la distanță, vânzătorul are obligația de a livra imediat confirmarea cererii de aplicare a reclamației cumpărătorului; dacă nu este posibilă livrarea confirmării imediat, aceasta trebuie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu dovada rezolvării reclamației; confirmarea de aplicare a reclamației nu trebuie să fie livrată, dacă cumpărătorul are posibilitatea de a dovedi aplicarea a reclamației într-un alt mod.
 • Cumpărătorul are dreptul să decidă care dintre drepturile sale în sensul dispozițiilor § 622 și dispozițiilor § 623 din Codul civil se aplică și, în același timp, este obligat să informeze imediat vânzătorul cu privire la decizia sa. Pe baza deciziei cumpărătorului, care dintre drepturile sale în sensul dispozițiilor § 622 și dispozițiilor § 623 din Codul civil se aplică, vânzătorul sau persoana desemnată are obligația să determine modul de rezolvare a reclamației în sensul dispozițiilor § 2 lit. m) Legi imediat, în cazuri mai complexe în termen de 3 zile de la începerea procedurii a reclamației, în cazuri justificate, mai ales dacă este necesară o evaluare tehnică complexă a condiției mărfurilor cel târziu în termen de 30 de zile de la începerea procedurii de reclamație. După ce s-a stabilit modul de soluționare a reclamației vânzătorul sau persoana desemnată rezolvă reclamația imediat, în cazuri justificate, reclamația poate fi rezolvă ulterior. Rezolvarea reclamației nu poate depăși 30 de zile de la data aplicări reclamației. După expirarea termenului limită pentru soluționarea reclamației consumatorul are dreptul să se retragă din contract sau are dreptul de a face schimb de bunuri pentru produse noi.
 • Dacă cumpărătorul a reclamat bunurile în primele 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare, vânzătorul poate respinge reclamația numai pe baza avizului unui expert sau a unui aviz emis de o persoană autorizată, notificată sau acreditată sau pe baza avizului persoanei desemnate (denumită în continuare “evaluare profesională a bunurilor”). Indiferent de rezultatul evaluări profesionale vânzătorul nu poate solicita cumpărătorului să acopere costurile de judecată profesională a bunurilor sau alte costuri legate de evaluarea profesională a mărfurilor.
 • În cazul în care cumpărătorul a reclamat bunurile după 12 luni de la încheierea contractului și vânzătorul a respins-o, persoana care a soluționat reclamația are obligația să precizeze în adeverință care confirmă rezolvarea reclamației, la cine poate să trimită cumpărătorul bunurile pentru o evaluarea profesională. În cazul în care cumpărătorul trimite mărfurile la evaluarea profesională persoanei desemnate în adeverința care confirmă rezolvarea reclamației, costurile evaluării profesionale precum și toate celelalte cheltuieli aferente sunt suportate de către vânzător indiferent de rezultatul evaluări profesionale. În cazul în care cumpărătorul prin evaluarea profesională demonstrează responsabilitatea vânzătorului pentru defectele reclamate, poate să aplică reclamarea bunurilor din nou; În timpul evaluări profesionale garanția bunurilor nu expiră. Vânzătorul este obligat să plătească cumpărătorului, în termen de 14 zile de la data depunerii cererii repetate, toate costurile suportate pentru evaluarea profesională precum și toate cheltuielile aferente. Reclamația repetată nu poate fi respinsă.
 • Garanția nu acoperă defecte pe care i s-a adus la cunoștință în momentul încheierii contractului sau despre care era conștient, având în vedere circumstanțele contractului.
 • Vânzătorul își rezervă dreptul de a înlocui bunurile defecte cu alte bunuri cu aceiași parametri tehnici sau mai buni, dacă cumpărătorului nu-i provoacă dificultăți serioase
 • Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele mărfurilor:
 • dacă cumpărătorul nu și-a exercitat dreptul privind răspunderea vânzătorului pentru defectarea mărfurilor până la sfârșitul perioadei de garanție a mărfurilor,
 • dacă defectul este o deteriorare mecanică a bunurilor cauzată de cumpărător,
 • dacă defectul este cauzat de utilizarea bunurilor în condiții care nu corespund intensității, umidității, efectelor chimice și mecanice asupra mediului natural al mărfurilor,
 • dacă defecțiunea este cauzată de manipularea necorespunzătoare, servirea sau neglijarea îngrijirii bunurilor,
 • dacă defectul mărfurilor rezultă din supraîncărcarea mărfurilor sau prin utilizarea în contradicție cu condițiile enunțate în documentație sau în contradicție cu principiile generale ale utilizării uzuale a mărfurilor,
 • dacă defectul este cauzat de evenimente inevitabile și/sau imprevizibile,
 • dacă defectul este cauzat prin distrugere bunurilor accidental și deteriorare accidentală,
 • dacă defectul este cauzat de interferențe neprofesionale, daune de apă, incendii, electricitate statică sau atmosferică sau alte cazuri de forță majoră,
 • defectul este cauzat de persoana neautorizată prin intervenția la mărfuri.
 • Dacă comanda nu este completă, respectiv dacă este vorba despre un defect vizibil, pe care cumpărătorul a putut identificat în momentul livrări bunurilor și nu a notificat reprezentantului de vânzări în conformitate cu punctul 5.9 acestor termeni și condiții, reclamațiile ulterioare de acest tip vor fi recunoscute doar dacă cumpărătorul dovedește că bunurile reclamate au avut defecte la momentul livrări lor de către cumpărător.
 • Vânzătorul este obligat să rezolve o reclamație și să rezilieze reclamația într-unul din următoarele moduri:
 • predarea mărfurilor reparate,
 • schimbul de bunuri,
 • prin returnarea prețului de achiziție a bunurilor,
 • prin plata unei reduceri rezonabile din prețul bunurilor,
 • printr-o solicitare scrisă de preluare de către vânzător desemnată îndeplinire,
 • respingerea motivată a cererii de bunuri.
 • Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului un document scris despre modul de determinare și rezolvare a reclamației nu mai târziu de 30 de zile de la data revendicării personal, prin intermediul unui furnizor de servicii poștal, printr-un curier sau printr-un serviciul de livrare.
 • Vânzătorul va informa cumpărătorul despre rezultatul rezolvării reclamației imediat după procesul de reclamație prin telefon sau e-mail și împreună cu bunurile, sau prin e-mail o să-i fie livrat documentul privind rezolvarea reclamației.
 • Perioada de garanție este de 24 de luni de la data livrării mărfurilor, cu excepția cazului în care perioada de garanție este diferită pentru anumite cazuri. Produsele dedicate nutriției sportive, alimente în coșuri cadou și hrana pentru animale au o perioadă minimă de valabilitate mai lungă decât 2 luni înainte de data expirări, în cazul unor perioade mai scurte de expirare, cumpărătorul va fi contactat de către vânzător prin telefon sau e-mail, iar expedierea este trimisă numai cu acordul cumpărătorului.
 • Perioada de garanție se prelungește pentru perioada de timp în care cumpărătorul nu a putut utiliza bunurile din cauza reparări a bunurilor aflate în perioada de garanție.
 • În cazul înlocuirii bunurilor veți primi un document care conține informațiile privind schimbul de bunuri și orice alte reclamații vor fi aplicate pe baza contractului de cumpărare și a prezentului document de reclamație. În cazul înlocuirii produsului cu unul nou, perioada de garanție va începe din nou de la preluarea bunurilor, dar numai pentru bunurile noi.
 • În ceea ce privește un defect amovibil, reclamația va fi rezolvată în funcție de decizia cumpărătorului în conformitate cu punctul 8.15. acestor termeni și condiții în modul următor:
 • vânzătorul va asigura eliminarea defectului, sau
 • vânzătorul înlocuiește bunurile deteriorate.
 • În ceea ce privește un defect care poate fi reparat și cumpărătorul nu specifică conform punctului 8.15.  acestor termeni și condiții prin ce mod trebuie rezolvat, vânzătorul rezolvă reclamația prin eliminarea defectului
 • Dacă există un defect care nu poate fi eliminat, sau un defect multiplu repetat sau un număr mare de defecte diverse care împiedică utilizarea corectă a mărfurilor, vânzătorul soluționează reclamația în funcție de decizia cumpărătorului conform punctului 8.15. acestor termeni și condiții în modul următor:
 • prin schimbul de bunuri pentru alte bunuri funcționale cu aceleași parametri tehnici sau mai buni, sau
 • în cazul în care vânzătorul nu poate efectua schimbul de mărfuri pentru alte, acesta va soluționa reclamația prin returnarea prețului de achiziție pentru bunuri
 • Soluţionarea reclamaţiei include doar defectelor specificate în Notificările privind aplicarea reklamației și în adeverință care confirmă reclamarea bunurile conform punctului 8.14. acestor termeni și condiții.
 • În scopul reclamări unui defect repetat și reparat de mai multe ori se consideră apariția unui defect reparat mai mult de două ori.
 • Dreptul cumpărătorului de a revendica reclamația bunurilor defecte este după ce și-a exercitat dreptul și a cerut vânzătorului să înlăture defectul bunurilor conform punctului 8.1. acestor termeni și condiții, însă indiferent de rezultatul reclamației, revendicarea aceluiași defect (nu defecte de același tip) va fi respinsă.
 • Prevederile art. 8  acestor termeni și condiții nu se aplică în mod expres entităților care nu respectă definiția consumatorului, astfel cum este prevăzut în prevederile § 2 lit. a) din Lege.

9. Datele cu caracter personal și protecția acestora

 • Părțile contractante au convenit, că cumpărătorul în cazul unei persoane fizice este obligată să notifice vânzătorul în comanda numele și prenumele, adresa de facturare, inclusiv codul poștal, numărul de telefon și adresa de e-mail.
 • Părțile contractante au convenit, că cumpărătorul în cazul unei persoane juricide este obligată să notifice vânzătorul în comanda numele firmei, adresa sediului inclusiv codul poștal, CUI Numărul de înregistrare pentru TVA, CIF (dacă i-a fost atribuit), numărul de telefon și adresa de e-mail.
 • Cumpărătorul care sa înregistrat la magazinul online poate să-și revadă și să-și modifice datele personale pe care le-a furnizat în orice moment și de asemenea poate să-și anuleze înregistrarea după ce se va conecta la magazinul online la site-ul electronic în secțiunea “Contul meu”.
 • Vânzătorul anunță cumpărătorul că, potrivit art. 6 alin.1 lit. b) Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor precum și libera circulație a acestor date, prin care se anulează directiva 95/46 / CE (regulamentul general privind protecția datelor), (denumit în continuare “Regulamentul”). vânzătorul ca operator de sistem informatic va procesa datele personale ale cumpărătorului fără consimțământul persoanei vizate deoarece persoana vizată este implicată în procesul de achiziție și prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului va fi efectuată de vânzător în cadrul relației precontractuale cu cumpărătorul și prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului la executarea unui contract de cumpărare în care cumpărătorul acționează ca una dintre părți.
 • În sensul art. 6 alin. 1 lit. f) Regulamentului vânzătorului poate după livrarea mărfurilor comandate, respectiv serviciilor furnizate cumpărătorului, pe baza unui interes legitim să prelucreze datele cu caracter personal ale cumpărătorului și în scopul comercializării directe și să-i trimită la adresa de e-mail a cumpărătorului informații despre produse noi, reduceri și oferte sau servicii.
 • Vânzătorul se angajează să trateze și să stocheze datele personale ale cumpărătorului în conformitate cu legea aplicabilă a Republicii Slovace.
 • Vânzătorul declară că, în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. (a) și lit. (b) din Regulament, datele personale ale cumpărătorului vor fi achiziționate exclusiv în scopul menționat în acești termeni și condiții.
 • Vânzătorul declară că, în alte scopuri decât cele menționate în acești termeni și condiții, acesta va achiziționa întotdeauna datele personale ale cumpărătorului pe baza legală adecvată, asigurând în același timp că aceste date cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate exclusiv într-o manieră compatibilă cu scopul pentru care au fost colectate și nu le va asocia cu datele cu caracter personal care au fost obținute pentru un alt scop sau în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare.
 • Cumpărătorul va fi invitat înainte de a trimite comanda să bifeze căsuța prin care să confirme că vânzătorul la informat în mod suficient, inteligibil și inconfundabil, despre:
 • datele sale de identificare menționate în art. 1. acestor termeni și condiții care demonstrează identitatea vânzătorului,
 • datele de contact ale vânzătorului, respectiv persoanei responsabile,
 • scopul prelucrării datelor cu caracter personal care constituie încheierea contractului de cumpărare între vânzător și cumpărător și baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • cumpărătorul este obligat să furnizeze datele cu caracter personal necesare în vederea încheierii contractului de cumpărare și în cazul rezolvări și livrării corespunzătoare a comenzii,
 • atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul potrivit căruia interesul legitim urmărit de vânzător este marketingul direct,
 • datele de identificare ale terților, care este compania care livrează bunurile comandate cumpărătorului, respectiv datele de identificare ale altor destinatari sau categorii de destinatari, datelor cu caracter personal, dacă există,
 • perioada de păstrare a datelor cu caracter personal, respectiv criterii pentru determinarea acesteia.
 • Vânzătorul declară că va prelucra datele personale în conformitate cu bunele moravuri și va acționa într-un mod care nu contravine Regulamentului sau altor reglementări legale cu caracter general obligatoriu sau nu le poate eluda.
 • Vânzătorul, în conformitate cu regulamentul, furnizează cumpărătorului, ale cărui date le prelucrează următoarele informații:
 • identitatea și datele de contact ale vânzătorului și, dacă este cazul, reprezentantului vânzătorului,
 • datele de contact ale persoanei responsabile,
 • scopul prelucrării pentru care sunt determinate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării,
 • atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 1 punct. f) interesele legitime urmărite de vânzător sau de terță parte,
 • cercul de destinatari sau categorii de destinatari de date cu caracter personal, dacă există,
 • după caz, informațiile pe care vânzătorul intenționează să le transfere într-o țară terță sau într-o organizație internațională,
 • perioada de păstrare a datelor cu caracter personal respectiv criterii pentru determinarea acestora,
 • informații privind existența dreptului de a solicita vânzătorului accesul la datele sale cu caracter personal și dreptul de a rectifica, șterge sau restrânge prelucrarea sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și drepturile de portabilitate a datelor,
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere,
 • informații cu privire la faptul dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință care este necesară pentru a încheia un contract, dacă cumpărătorul este obligat să furnizeze date cu caracter personal și posibilele consecințe dacă datele nu sunt furnizate,
 • existența unei decizii automate, inclusiv a profilării;
 • Cumpărătorul are dreptul de a obține de la vânzător o copie a datelor cu caracter personal prelucrate și dreptul de a obține toate informațiile de mai sus. Pentru orice alte copii solicitate de cumpărător, vânzătorul poate percepe o taxă corespunzătoare costului administrativ pentru realizarea unei copii.
 • În cazul în care cumpărătorul își exercită dreptul conform punctului 9.11 în scris sau în format electronic, iar conținutul cererii sale implică faptul că își exercită dreptul conform punctului 9.11, se consideră că cererea a fost depusă în temeiul prezentului Regulament.
 • Cumpărătorul are dreptul să se opună vânzătorului în ceea ce privește prelucrarea datelor sale personale pe care le consideră că sunt, sau vor fi prelucrate în scopul comercializării directe, inclusiv profilarea în măsura în care se referă la o astfel de comercializare directă. În cazul în care cumpărătorul se opune unei astfel de procesări, vânzătorul va încheia prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct de la data livrării unei astfel de obiecții către vânzător, iar datele personale ale cumpărătorului în cauză nu mai pot fi prelucrate în acest scop.
 • Cumpărătorul, în caz de suspiciune că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate în mod nejustificat, poate depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal SR.
 • Vânzătorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare cu scopul de a furniza vânzătorului toate informațiile cuprinse în punctul 9.11 într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă,ușor accesibilă, clară și simplă. Vânzătorul va furniza informațiile în format electronic sau în conformitate cu Regulamentul prin alte mijloace convenite cu cumpărătorul.
 • Informațiile privind măsurile luate la cererea cumpărătorului vor fi furnizate cumpărătorului de către vânzător fără întârzieri nejustificate, în orice caz în termen de o lună de la primirea cererii.
 • Prin aceasta vânzătorul anunță cumpărătorul că, în urma executării contractului, se presupune că la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale ale cumpărătorului vor fi furnizate și puse la dispoziția următoarelor terțe părți, respectiv a cercului de destinatari:
 • FHB Group, s.r.o., cu sediul Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 44305435, înregistrată în Registrul Comercial al Judecătoriei Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 53699/B
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., cu sediul Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942, înregistrată în Registrul Comercial al Judecătoriei Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.9084/S
 • DHL Parcel Slovensko spol. s r.o, cu sediul Na pántoch 18, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 47927682, înregistrată în Registrul Comercial al Judecătoriei Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 100759/B
 • SuperFaktura, s.r.o., cu sediul Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46655034, înregistrată în Registrul Comercial al Judecătoriei Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 81403/B
 • Pay Solutions, a.s., cu sediul Líščie údolie 119, 84104 Bratislava, IČO: 47866233, înregistrată în Registrul Comercial al Judecătoriei Bratislava I, odd. Sa, vl.č.6004/B
 • Stripe Payments Europe, Ltd., cu sediul C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1., Írsko
 • PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., cu sediul 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembursko

10. Retragerea de la contractul de cumpărare

 • În cazul în care vânzătorul nu își poate îndeplini obligațiile care decurg din contractul de cumpărare din cauza stocului epuizat, indisponibilitatea bunurilor sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul bunurilor convenite în contractul de cumpărare întrerupe producția sau a efectuat modificări majore care au făcut imposibilă îndeplinirea obligațiilor vânzătorului în baza contractului de cumpărare din motive de forță majoră sau dacă a depus toate eforturile  care pot fi solicitate în mod corect de la el, și nu este în măsură să livreze bunuri clientului în termenul specificat de acești termeni sau la prețul indicat în comandă, vânzătorul este obligat să informeze imediat cumpărătorul și este obligat să ofere cumpărătorului compensație sau posibilitatea cumpărătorului de a se retrage din contractul de cumpărare (stornarea comenzi). În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare din motivele enunțate în aceast punct, acestor termeni și condiții vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului un avans deja plătit pentru bunurile convenite în contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contractul de cumpărare prin transfer către contul specificat de cumpărător.
 • Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare fără a da nici un motiv în conformitate cu dispoziția § 7 și următoarele. Din Legea nr. 102/2014 privind protecția consumatorului în vânzarea la distanță (denumit în continuare “Legea privind protecția consumatorilor la distanță”) în termen de 14 zile de la preluarea mărfurilor, respectiv de la data încheierii unui contract de servicii sau a unui contract de furnizare a conținutului electronic care nu este furnizat pe un suport fizic, în cazul în care vânzătorul a îndeplinit în timp util și în mod corespunzător obligațiile de informare în conformitate cu dispoziția § 3 Legea protecția consumatorului în vânzarea la distanță.
 • Cumpărătorul are dreptul în acest interval de timp să despacheteze și să testeze mărfurile în același mod ca de obicei atunci când cumpărați într-un magazin clasic „ de piatră“; în măsura necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor.
 • Perioada de retragere din contract începe în ziua în care cumpărătorul sau o parte terță desemnată de acesta, cu excepția transportatorului, preia toate părțile bunurilor comandate sau dacă
 • bunurile comandate de cumpărător într-o comandă sunt livrate separat, de la data primirii mărfurilor, care a fost livrat ca ultimul,
 • furnizează bunuri constând din mai multe piese sau bucăți, din ziua preluării ultimei piese sau a ultimei bucăți,
 • pe baza contractului, livreză mărfurile în mod repetat pe o perioadă determinată, de la data livrări primei comenzi.
 • Cumpărătorul se poate retrage din contractul de cumpărare al cărui obiect este achiziționarea de bunuri chiar și înainte de începerea perioadei de retragere din contract.
 • Retragerea din contract trebuie efectuată în scris de către cumpărător într-o manieră care nu generează îndoieli, că a avut loc retragerea din contract sau sub forma înregistrării pe un alt suport durabil sau prin intermediul unui formular care constituie anexa nr. 1 acestori termeni și condiții. Perioada de retragere din contract, se consideră a fi păstrată dacă notificarea de retragerea din contact a fost trimisă vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei în conformitate cu § 7 alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.
 • Retragerea din contractul de cumpărare în conformitate cu punctul precedent din aceste termeni și condiții trebuie să includă informațiile necesare în formularul de retragere din contractul de cumpărare, care constituie anexa nr. 1 acestori termeni și condiții, în special identificarea cumpărătorului, numărul și data comenzii, specificația exactă a bunurilor, modul în care vânzătorul returnează contravaloarea primită deja acceptată, în special numărul contului și / sau adresa poștală a cumpărătorului.
 • În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare se anulează de asemenea orice contract suplimentar privind contractul de cumpărare de la care sa retras cumpărătorul. De la cumpărător nu pot fi cerute costuri sau alte plăți în legătură cu anularea contractului suplimentar decât rambursarea costurilor și a plăților menționate în conformitate cu dispoziția § 9 alin. 3, dispoziția § 10 alin. 3 și 5 din Legea privind protecția consumatorilor pentru vânzarea la distanță și taxele de serviciu, în cazul în care obiectul contractului este furnizarea serviciilor și au fost furnizate servicii complete.
 • Cumpărătorul este obligat să trimită mărfurile înapoi la sediului operatorului sau la vânzător sau persoanei autorizate de vânzător să preia bunurile fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de 14 zile de la data retragerii din contractul de cumpărare. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul a sugerat că mărfurile o să le prelueze personal sau prin intermediul unei persoane autorizate de acesta. Termenul limită conform primei propoziții din acest punct al acestor termeni și condiții este considerat a fi fost menținut dacă mărfurile au fost predate spre expediție cel târziu în ultima zi a perioadei.
 • Cumpărătorul este obligat să livreze vânzătorului bunurile în întregime, inclusiv documentația completă, nedeteriorat, dacă este posibil în ambalajul original și nefolosit.
 • Se recomandă asigurarea bunurilor. Vânzătorul nu acceptă coletele trimise prin ramburs. Vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului, fără întârzieri nejustificate în termen de 14 zile de la data livrării notificării de retragere, toate plățile primite de la acesta pe baza contractului de cumpărare sau în legătură cu acestea, inclusiv transportul, livrarea și taxele poștale și alte costuri și taxe. Vânzătorul nu este obligat să returneze taxele cumpărătorului conform acestui punct acestor termeni și condiții înainte să-i fie livrate bunurile sau până când cumpărătorul nu dovedește livrarea mărfurilor înapoi vânzătorului, cu excepția cazului în care vânzătorul sugerează ca mărfurile să fie ridicate personal sau prin intermediul unei persoane autorizate.
 • Cumpărătorul va suporta costul returnării bunurilor către vânzător sau persoanei autorizate de acesta, care va prelua bunurile. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul a fost de acord să le suporte el însuși sau dacă nu și-a îndeplinit obligația prevăzută conform § 3 alin. 1 punct. (i) din Legea privind protecția consumatorilor pentru vânzarea la distanță.
 • Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii bunurilor care rezultă din tratarea bunurilor, care depășește tratarea necesară pentru a stabili caracteristicile și funcționalitatea produselor. Consumatorul nu este răspunzător pentru diminuarea valorii mărfurilor dacă vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de informare privind dreptul consumatorului de a se retrage din contract în conformitate cu § 3 alin. 1 punct. h) din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.
 • Vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului prețul de cumpărare în același mod precum cumpărătorul pentru plata acestuia, cu excepția cazului în care cumpărătorul este de acord cu un alt mod de rambursare a plății, fără ca cumpărătorul să suporta costuri suplimentare.
 • În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract și livrează mărfurile vânzătorul, care au fost utilizate, deteriorate sau incomplete cumpărătorul se angajează să plătească vânzătorului:
 • suma prin care valoarea mărfurilor a scăzut în conformitate cu prevederile art. § 457 din Codul civil suma reală
 • costurile suportate de către vânzător în legătură cu repararea mărfurilor și punerea lor în starea sa inițială calculată în conformitate cu lista de prețuri pentru servicii post-vânzare de bunuri.
 • Cumpărătorul este obligat, potrivit acestui punct a condițiilor prezente să plătească vânzătorului despăgubiri în valoarea diferenței dintre prețul de achiziție a bunurilor și valori acestor bunurilor în momentul retragerii din contractul de cumpărare.
 •  
 • În conformitate cu § 7 alin. 6 din Legea privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță cumpărătorul, nu se poate retrage din contract a cărui obiecte sunt:
 • vânzarea de bunuri fabricate în conformitate cu cerințele specifice ale consumatorului, mărfuri realizate la comandă sau bunuri destinate în mod specific unui singur consumator,
 • vânzarea de mărfuri sigilate într-un ambalaj de protecție care nu este adecvat pentru returnare din cauza protecției sănătății sau din motive de igienă și al cărui ambalaj de protecție a fost deteriorat după livrare,
 • vânzarea de fonograme, înregistrări imagine, înregistrări imagine și fonograme, cărți sau programe de calculator vândute într-un ambalaj de protecție dacă consumatorul a despachetat ambalajul,
 • furnizarea conținutului electronic altfel decât pe un suport tangibil, dacă s-a început cu acordul expres al consumatorului și consumatorul a declarat că a fost informat despre asta, în mod corespunzător că prin exprimarea acestui consimțământ, își pierde dreptul de a se retrage din contract,
 • furnizarea serviciului în cazul în care prestarea serviciului a început cu acordul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost instruit în mod corespunzător că, exprimându-și astfel de consimțământ, își pierde dreptul de retragere din contract după ce a beneficiat de servicii complete și dacă i-au fost furnizate servicii complete,
 • Prevederile art. 10 acestor termeni și condiții nu se aplică în mod explicit entităților care nu respectă definiția consumatorului stabilită în prevederile § 2 lit. a) din Lege.

11. Dispoziţiile finale

 • În cazul în care un contract de cumpărare este încheiat în scris, orice modificare a acestuia trebuie să fie în scris.
 • Părțile au convenit că comunicarea dintre ele va avea loc sub formă de mesaje prin e-mail.
 • Relațiile care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții se aplică dispozițiile relevante din Codul civil din Lege, Legea nr.22/2004 privind comerțul electronic și modificarea Legii nr. 128/2002 privind controlul de stat al pieței interne în domeniul protecției consumatorilor și privind modificarea și completarea unor acte, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 284/2002 cu modificările și completările ulterioare din Legea nr. 102/2014 privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.
 • În cazul în care consumatorul nu este mulțumit de modul în care vânzătorul i-a soluționat reclamația sau dacă consideră că vânzătorul a încălcat drepturile sale, are posibilitatea de a contacta vânzătorul pentru a solicita măsuri corective. În cazul în care vânzătorul respinge cererea cumpărătorului sau nu răspunde solicitării în termen de 30 de zile de la data expedierii, consumatorul are dreptul de a face o propunere de o soluție alternativă la litigiul său în temeiul articolului § 12 din Legea nr. 391/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și modificarea anumitor acte. Entitate de soluţionare alternativă a litigiilor cu consumatorul Tradeside s.r.o. este Inspectoratul de Comerţ din Slovacia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk sau altă persoană juridică competentă înregistrată pe lista entităților alternative de soluționare a litigiilor, menținută de Ministerul Economiei al Republicii Slovace (lista este disponibilă pe pagina http://www.mhsr.sk); consumatorul are dreptul de a alege cărei dintre aceste entități de soluționare alternativă a litigiilor dorește să se adreseze.
 • Consumatorul poate utiliza platforma on-line de soluționare a litigiilor pentru a face o propunere de soluționare alternativă a litigiilor disponibilă pe pagina de web:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Aceste termeni și condiții intră în vigoare față de cumpărător prin încheierea contractului de cumpărare.
 • Cumpărătorul va fi îndemnat înainte de a trimite comanda să bifeze căsuța prin care să confirme că sa familiarizat cu acești termeni și condiții, le-a citit, le-a înțeles conținutul și este de acord cu acestea în întregime.